ไคร

  • TH

    สม เกียรติ โอสถ สภา คือ ใคร ? สม เกียรติ โอสถ สภา เสีย ชีวิต

    สม เกียรติ โอสถ สภา คือ ใคร ? สม เกียรติ โอสถ สภา เสีย ชีวิต ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงและผลงานอันหลากหลาย แต่ต้องยกให้สมเกียรติ โอสถ สภาเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีชื่อเสียงอันโดดเด่นในการยับยั้งภัยสงครามกลางเมือง และกลายเป็นบุคคลสำคัญของชาวไทยด้วยผลงานที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าในหลายด้าน ดังนั้น…

    Read More »
Back to top button